Cross Reference Up

Cengi̇z, E (2012). Hile Risklerinin Tespitinde Benford Analizi: Vaka Çalışması [Benford Analysis in Detection of Fraud Risks: Case Study]. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 3, pp. 111-129. TUR

This work is cited by the following items of the Benford Online Bibliography:

Note that this list may be incomplete, and is currently being updated. Please check again at a later date.


Akkaş, ME (2015). Altın Getirileri Dağılımının Newcomb-Benford Kanunu İle Testi [Testing Distribution of Gold Returns by Newcomb-Benford Law]. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8(40), pp. 577-584. DOI:10.17719/jisr.20154013940. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Gönen, S and Rasgen, M (2016). Hile Denetiminde Benford Yasası: Borsa İstanbul Örneği [Benford's Law in Fraud Control: The Case of Borsa İstanbul]. Journal of International Trade, Finance and Logistics 1(1), pp. 93-113 . TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
İlkdoğan, S (2020). İç denetimin hileye yaklaşımında Benford Kanunu’nun uygulanması [Application of Benford's Law in internal audit's approach to fraud]. Masters Thesis, Balikesir University Institute of Social Sciences, Balikesir. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Kıvraklar, K and Demirci, M (2019). Benford Yasası’nın Mali Denetim Alanında Kullanımı Üzerine Bir Uygulama [An Application On The Use Of Benford Law In The Field Of Financial Inspection]. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12(2), pp. 289-316. DOI:10.29067/muvu.340793. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Rasgen, M (2016). Hile Denetiminde Benford Yasası'nın Kullanımına İlişkin Bir Uygulama [An Application for the Use of Benford's Law in Fraud Control] . Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Anabilim Dalı, Izmir. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work