Cross Reference Up

Avcı, O and Demirci, Z (2016). Benford Kanunu’nun Vergi Denetiminde Kullanımı Ve Bir Örnek Uygulama [Use of Benford's Law in Tax Auditing and A Sample Application] . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırması Dergisi 5(7), pp. 2232-2246. TUR

This work is cited by the following items of the Benford Online Bibliography:

Note that this list may be incomplete, and is currently being updated. Please check again at a later date.


Kıvraklar, K and Demirci, M (2019). Benford Yasası’nın Mali Denetim Alanında Kullanımı Üzerine Bir Uygulama [An Application On The Use Of Benford Law In The Field Of Financial Inspection]. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12(2), pp. 289-316. DOI:10.29067/muvu.340793. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references No Bibliography works reference this work
Yildiz, MS (2018). Benford Yasasının Veri Doğruluğunun Değerlendirilmesi Amaçlı Kullanımı: Hastane Verileri İçin Bir Uygulama [Use of Benford's Law to Evaluate Data Accuracy: An Application for Hospital Data]. Yönetim ve Ekonomi 25(3), pp. 849-861. DOI:10.18657/yonveek.336919. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references No Bibliography works reference this work