Cross Reference Down

Özçelik, H and Bayrakçıoğlu, S (2016). Hileli Finansal Raporlama Tespitinde Benford Yasası: Perakende Sektöründe Bir Uygulama [Benford's Law in Detecting Fraudulent Financial Reporting: An Application in the Retail Industry]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, CĠEP Özel Sayısı, pp. 128-139. TUR

This work cites the following items of the Benford Online Bibliography:


Akkaş, ME (2007). Denetimde Benford Kanununun Uygulanmasi (Application of Benford's Law in Audit). Gazi Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, vol.9, no.1, pp. 191-206. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Alagöz, A and Ay, M (2001). Muhasebe denetiminde Benford kanunu temelli dijital analiz [Benford's law-based digital analysis in auditing]. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 4, pp. 59-76. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Benford, F (1938). The law of anomalous numbers. Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 78, No. 4 (Mar. 31, 1938), pp. 551-572. View Complete Reference Online information No Bibliography works referenced by this work. Works that reference this work
Boztepe, E (2013). Benford Kanunu ve Muhasebe Denetiminde Kullanılabilirliği. EUL Journal of Social Sciences IV:I, pp. 73-83. TUR View Complete Reference No online information available Works that this work references Works that reference this work
Çakır, S (2004). Muhasebe Hilelerinin Tespitinde İstatistiksel Yöntemler (Benford Yöntemi'nin İrdelenmesi) [Statistical Methods for Detection of Accounting Fraud (Examination of the Benford Method)]. Master Thesis. Dokuz Eylul University Institute of Social Sciences, Department of Business Administration. Izmir. View Complete Reference No online information available No Bibliography works referenced by this work. Works that reference this work
Demir, M (2014). Benford yasası ve hile denetiminde kullanılması [Benford's use of law and fraud]. Masters Thesis, Istanbul Commerce University. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Durtschi, C, Hillison, W and Pacini, C (2004). The effective use of Benford’s law to assist in detecting fraud in accounting data. Journal of Forensic Accounting 1524-5586/Vol. V, pp. 17-34. View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Erdoğan, M (2001). Muhasebe Hilelerinin Ortaya Çıkarılmasında Benford Yasası. Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl:1 (3), Ankara: Ocak, pp. 1-8. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Kocameşe, M (2006). Benford Kanunu ve Vergi Denetiminde Kullanılabilirliğinin Đncelenmesi [Benford's Law and Review of the Usability of Tax Audit]. Masters Thesis, Marmara University, Institute of Social Sciences, Business Administration, Department Of Accounting. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Newcomb, S (1881). Note on the frequency of use of the different digits in natural numbers. American Journal of Mathematics 4(1), pp. 39-40. ISSN/ISBN:0002-9327. DOI:10.2307/2369148. View Complete Reference Online information No Bibliography works referenced by this work. Works that reference this work
Nigrini, MJ (1999). I’ve got your number. Journal of Accountancy 187(5), pp. 79-83. View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Türkyener, CM (2007). Benford Yasası ve Mali Denetimde Kullanımı. Sayıştay Dergisi Sayi: 64, pp. 111-122. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Uyar, A and Uzuner, MT (2014). Benford Yasasinin Sermaye Piyasasinda Faaliyet Gosteren Araci Kurumlarin Konsolide Bilancolarina Uygulanmasi. Trakya University Journal of Social Science 16(1), pp. 95-106. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Uzuner, MT (2014). Benford yasasinin borsa i̇stanbul’da i̇şlem gören bankalarin konsoli̇de bi̇lançolarina uygulanmasi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 5(10), pp. 73-82. ISSN/ISBN:1309-1123. DOI:10.14784/JFRS.2014104500. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Yanik, R and Samanci, TH (2013). Benford Kanunu ve Muhasebe Verilerinde Uygulanmasına Ait Kamu Sektöründe Bir Uygulama [Benford’s Law and a Practical Implementation in Public Sector About its Application to Accounting Data]. Journal of Graduate School of Social Sciences, Vol. 17 Issue 1, pp. 335-348. ISSN/ISBN:1304-4990. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work