View Complete Reference

Kovačić, M and Mateješ, J (2018)

Benfordov zakon kao kontrolni mehanizam u računovodstvu i reviziji [Benford's law as a control mechanism in accounting and auditing]

Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu [Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb] 16(2), pp. 1–19.

ISSN/ISBN: Not available at this time. DOI: 10.22598/zefzg.2018.2.1

Note - this is a foreign language paper: HRVAbstract: Benfordov zakon ili zakon prve znamenke govori o vjerojatnosti pojavljivanja pojedinih znamenki u nepristranim skupovima numeričkih podataka. Pokazalo se da se zakon odnosi na široku paletu skupova podataka: izdane račune roba i usluga, prihode i rashode, adrese, cijene, broj stanovnika, stope smrtnosti, zemljopisne podatke poput duljine rijeka, visine planina itd. Cilj ovog rada je prikazati Benfordov zakon i mogućnosti njegove primjene te proširiti zakon na slučajeve sa specifičnim ograničenjima a na koje se, prema postojećoj literaturi, klasični oblik zakona ne može primijeniti. Ova ideja je realizirana uvođenjem originalnog matematičkog modela. Pored nekoliko ilustrativnih primjera pokazuje se i primjena zakona na analizu vjerodostojnosti prihoda u društvu za osiguranje kao mogućeg kontrolnog mehanizma u otkrivanju nepravilnosti i prijevara.


Bibtex:
@article{, author = {Marija Kovačić and Josip Matejaš}, title = {Benfordov zakon kao kontrolni mehanizam u računovodstvu i reviziji}, year = {2018}, journal = {Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu}, volume = {16}, issue = {2}, pages = {1--19}, doi = {10.22598/zefzg.2018.2.1}, url = {https://hrcak.srce.hr/212451?lang=en}, }


Reference Type: Journal Article

Subject Area(s): Accounting